• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Alepohori

Size : 150 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2