• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Argos

Size : 280 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2