• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Aspropirgos

Size : 190 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2