• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Dimos Olenis Ilia

Size : 260 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2