• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Evoia

Size : 270 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2