• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Kastoria

Size : 144 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 1