• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
  • Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Thrakomakedones

Size : 150 + 150 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2