• Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
  • Σπίτι Προκατ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Area : Vari

Size : 130 s.m.

Type  : PREFABRICATED HEAVY DUTY

Floors : 2